"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2011 Ngày 05 tháng 3 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27/01/2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND phê duyệt Đề án ''Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, giai đoạn 2011 - 2015'' tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
28/02/2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND về việc phân giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011. 08
28/02/2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với Ban bảo vệ dân phố thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 09
28/02/2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 11
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
24/02/2011 Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2011 trên địa bàn huyện Đất Đỏ. 13
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
17/02/2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2011 trên địa bàn huyện Long Điền. 18
04/03/2011 Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2011. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21/02/2011 Quyết định số 401/QĐ-UBND ban hành ''Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2011 - 2015''. 28
28/02/2011 Quyết định số 439/QĐ-UBND ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2011 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 38
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08/02/2011 Quyết định số 308/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: Xây dựng đường vào và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. 49
14/02/2011 Quyết định số 323/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 55
28/02/2011 Quyết định số 443/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình sửa chữa, chống thấm và sơn lại nhà phía trước Sở Ngoại vụ. 59
15,246,188 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner