"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2011 Ngày 08 tháng 3 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27/01/2011 Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND về việc một số biện pháp chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 03
02/03/2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND về việc xử lý vướng mắc khi áp dụng chế độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với các trường hợp diện tích đất ở bị thu hồi (kể từ ngày 11 tháng 4 năm 2010 đến ngày 12 tháng 11 năm 2010) lớn hơn diện tích lô tái định cư. 11
03/03/2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án kiện toàn tổ chức, biên chế cơ quan tư pháp cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02/03/2011 Quyết định số 447/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Bệnh viện Đa khoa thành phố Vũng Tàu. 24
03/03/2011 Quyết định số 459/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền thuê đất đầu tư xây dựng: Khu công nghiệp Phú Mỹ III tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành (diện tích: 3.234.043,4 m2) của Công ty cổ phần Thanh Bình - Phú Mỹ. 26
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
22/02/2011 Quyết định số 411/QĐ-UBND việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần của Công ty Công trình Đô thị huyện Tân Thành. 28
24/02/2011 Quyết định số 418/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: sửa chữa cải tạo Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - hướng nghiệp Vũng Tàu. 30
24/02/2011 Quyết định số 419/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Trường Mầm non Châu Pha, xã Châu Pha, huyện Tân Thành. 34
25/02/2011 Quyết định số 424/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 38
25/02/2011 Quyết định số 427/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường và cầu từ Gò Găng sang Long Sơn thành phố Vũng Tàu (đoạn nối ra đường Láng Cát - Long Sơn). 44
25/02/2011 Quyết định số 433/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Suối Giàu. 53
15,246,251 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner