"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2011 Ngày 10 tháng 3 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09/03/2011 Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND về việc thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 03
04/03/2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND về việc ban hành mức chi phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 07
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09/03/2011 Quyết định số 490/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất công trình dịch vụ thương mại Ngọc Tước Pavilion đất tại góc đường 3 tháng 2 - Thi Sách, thành phố Vũng Tàu. 14
09/03/2011 Quyết định số 491/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Trung tâm Hành chính thành phố Vũng Tàu tại phường 11, thành phố Vũng Tàu. 16
09/03/2011 Quyết định số 494/QĐ-UBND ban hành chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2011. 18
10/03/2011 Quyết định số 504/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền thuê đất dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 35
10/03/2011 Quyết định số 506/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền thuê đất sử dụng vào mục đích làm Văn phòng cơ sở 2 tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 37
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25/02/2011 Quyết định số 432/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình thí điểm xử lý chống xói lở bờ biển bằng công nghệ mềm Stabiplage tại vùng Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 39
01/03/2011 Quyết định số 444/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu du lịch sinh thái câu cá giải trí tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. 44
01/03/2011 Quyết định số 445/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lô đất tại số 184, 184A-B đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, thành phố Vũng Tàu. 48
02/03/2011 Quyết định số 448/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án nâng cấp Nhà máy nước Châu Pha, huyện Tân Thành. 50
02/03/2011 Quyết định số 450/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 54
03/03/2011 Quyết định số 460/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy mô trang trại và loại vật nuôi thuộc vùng quy hoạch các trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”. 56
03/03/2011 Quyết định số 468/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án: đường 51B hướng biển, phường 10, thành phố Vũng Tàu. 58
15,280,805 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner