"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2011 Ngày 19 tháng 3 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10/03/2011 Quyết định số 505/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất: khu du lịch Lạc Việt tại phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu. 03
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28/02/2011 Quyết định số 442/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học Phổ thông Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc. 05
03/03/2011 Quyết định số 461/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 10
03/03/2011 Quyết định số 466/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 12
03/03/2011 Quyết định số 467/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: xây dựng Trạm Khuyến ngư tại Đất Đỏ. 19
03/03/2011 Quyết định số 469/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch và kinh phí thực hiện năm 2011 của dự án “Xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật giai đoạn 2010 – 2015 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”. 24
03/03/2011 Quyết định số 470/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch và kinh phí thực hiện phòng, chống bệnh dại ở động vật năm 2011 trên địa bàn tỉnh. 27
03/03/2011 Quyết định số 471/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí chuẩn bị đầu tư công trình: xây dựng nhà quản lý hồ chứa nước Xuyên Mộc. 33
03/03/2011 Quyết định số 472/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án hỗ trợ hộ chăn nuôi xây dựng công trình khí sinh học (biogas) năm 2011. 36
03/03/2011 Quyết định số 475/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch cung cấp điện tháng 3 năm 2011. 39
08/03/2011 Quyết định số 489/QĐ-UBND về việc kế hoạch triển khai thực hiện dự án ứng dụng hệ thống chất lượng xây dựng vùng sản xuất nhãn xuồng đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2011. 46
14/03/2011 Quyết định số 520/QĐ-UBND về việc bổ sung nội dung vào Điều 1 và trích yếu Quyết định số 3124/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 49
14/03/2011 Quyết định số 522/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Cơ sở Xuyên Mộc (giai đoạn 2), huyện Xuyên Mộc. 51
14/03/2011 Quyết định số 523/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Gò Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. 55
16/03/2011 Quyết định số 582/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2011 của đề án xây dựng và kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã, phường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 59
16/03/2011 Quyết định số 587/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Hải Thuận, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 61
15,280,658 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner