"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2011 Ngày 30 tháng 3 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10/03/2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ban hành giá bán nước máy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16/03/2011 Chỉ thị số 08/CT-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 07
17/03/2011 Quyết định số 603/QĐ-UBND thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. 20
18/03/2011 Quyết định số 610/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, kiểm tra niêm yết giá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 22
21/03/2011 Quyết định số 622/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều tra, khảo sát, xây dựng phương án xác định giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 24
21/03/2011 Quyết định số 637/QĐ-UBND về việc xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát giá đất, xây dựng phương án xác định giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 26
22/03/2011 Quyết định số 639/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại đơn vị bầu cử số 1. 32
22/03/2011 Quyết định số 640/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại đơn vị bầu cử số 2. 35
23/03/2011 Quyết định số 646/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình khuyến công bổ sung đợt 2 năm 2011. 38
23/03/2011 Quyết định số 649/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 41
24/03/2011 Quyết định số 652/QĐ-UBND về việc thành lập tổ chuyên gia lựa chọn chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 44
24/03/2011 Quyết định số 653/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp Tân Hải, xã Tân Hải huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 46
28/03/2011 Quyết định số 667/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ và thiết bị. 54
28/03/2011 Quyết định số 668/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ và thiết bị. 56
29/03/2011 Quyết định số 680/QĐ-UBND thành lập Hội đồng thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Bà Rịa đến năm 2025, tỷ lệ 1/10.000. 58
15,280,709 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner