"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2011 Ngày 25 tháng 4 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22/04/2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi trực tuyến tại các đại lý Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
20/04/2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011. 12
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
20/04/2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011. 17
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
21/03/2011 Quyết định số 617/QĐ-UBND phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011 – 2015. 29
04/04/2011 Quyết định số 726/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn Corsair Marine Park. 49
05/04/2011 Quyết định số 744/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch cung cấp điện tháng 4 năm 2011. 51
06/04/2011 Quyết định số 748/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành để kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm về đầu cơ, găm giữ, kinh doanh trái pháp luật về vàng, ngoại tệ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 58
14/04/2011 Quyết định số 818/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung khối lượng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan thuộc công trình Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 60
15,538,590 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner