"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2011 Ngày 10 tháng 5 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25/04/2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND về việc quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 04
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
09/05/2011 Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND về việc tổ chức ''Ngày lao động vì tương lai con em chúng ta'' trên địa bàn huyện Long Điền. 06
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
31/03/2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra xây dựng và trật tự đô thị huyện Tân Thành. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06/05/2011 Chỉ thị số 10/CT-UBND về tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 14
06/05/2011 Quyết định số 1002/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền thuê đất sử dụng vào mục đích làm Văn phòng cơ sở 2 tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 16
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29/03/2011 Quyết định số 679/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: nâng cấp, mở rộng 05 nhà máy nước Châu Pha, Hòa Hiệp, Lộc An, Long Tân và Bưng Riềng. 18
08/04/2011 Quyết định số 780/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm tài sản trang thiết bị của phương án tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên đa dạng sinh học biển Vườn Quốc Gia Côn Đảo năm 2011. 24
08/04/2011 Quyết định số 782/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh tại lô B khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh và điều chỉnh hình thức quản lý dự án. 26
08/04/2011 Quyết định số 783/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước xã Long Tân, huyện Đất Đỏ. 30
14/04/2011 Quyết định số 823/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: đường dây hạ thế và trạm biến áp cấp điện cho tổ 4-5, ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 35
18/04/2011 Quyết định số 846/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: đường dây hạ thế và trạm biến áp cấp điện cho tuyến đường số 5, tổ 5 xóm Trũng; tổ 3 – 8 thôn Suối Nghệ, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức. 39
18/04/2011 Quyết định số 848/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Công trình: sơn nước Nhà thiếu nhi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 43
25/04/2011 Quyết định số 900/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Xuyên Mộc đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 46
26/04/2011 Quyết định số 901/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2011 của Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 48
28/04/2011 Quyết định số 919/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của Chi nhánh Công ty cổ phần Full Power tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 50
29/04/2011 Quyết định số 958/QĐ-UBND về việc cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức. 52
04/05/2011 Quyết định số 965/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng sáng kiến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 54
06/05/2011 Quyết định số 979/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (trước đây là quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000) cụm công nghiệp Mỹ Xuân tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành. 56
15,501,924 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner