"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2011 Ngày 15 tháng 5 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28/04/2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ban hành đề án “Phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
10/05/2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 15
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25/02/2011 Quyết định số 430/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: khu nhà ở xây thô phục vụ tái định cư Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 29
28/02/2011 Quyết định số 440/QĐ-UBND phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề Lái xe tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 35
21/03/2011 Quyết định số 618/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2011”. 49
29/03/2011 Quyết định số 677/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án lắp đặt đồng hồ nước cho 5.000 hộ dân nông thôn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 55
29/03/2011 Quyết định số 685/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động năm 2011 của Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 57
06/05/2011 Quyết định số 990/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng đánh giá các tài sản chưa xác định được mức độ hư hỏng tại Nhà máy xử lý rác Tân Thành. 59
15,480,475 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner