"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2011 Ngày 20 tháng 5 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10/05/2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức chi phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
10/05/2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Long Điền. 05
10/05/2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Long Điền. 13
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
31/03/2011 Quyết định số 710/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch của Sở Tài chính triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ. 23
31/03/2011 Quyết định số 712/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch của Sở Công Thương triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ. 32
14/04/2011 Quyết định số 820/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện phòng chống bệnh cúm gia cầm năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 40
14/04/2011 Quyết định số 821/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phòng chống bệnh heo tai xanh (Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản – PRRS) năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 50
19/05/2011 Quyết định số 1116/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” giai đoạn 2010 - 2015 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 59
15,245,800 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner