"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2011 Ngày 22 tháng 5 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/05/2011 Quyết định số 1134/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền thuê đất dự án: khai thác mỏ cát nhiễm mặn vịnh Gành Rái 3 tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. 03
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15/04/2011 Quyết định số 829/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án quy hoạch. Dự án: quy hoạch tổng thể phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. 05
15/04/2011 Quyết định số 830/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án quy hoạch. Dự án: quy hoạch vùng chăn nuôi giết mổ, chế biến và tiêu thụ gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn năm 2008 - 2020. 08
18/04/2011 Quyết định số 847/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: đường dây hạ thế và trạm biến áp cấp điện cho tuyến tổ 7, 1, 9 thôn Quảng Phú; tổ 3 thôn Bầu Điển; tổ 4, 5 thôn Phú Sơn và thôn Phước Trung, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 11
22/04/2011 Quyết định số 874/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả, hàng hoá lưu thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 15
26/04/2011 Quyết định số 902/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng 02 bờ kè giữ nước và 02 bể chứa nước phòng cháy, chữa cháy rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu năm 2011. 20
09/05/2011 Quyết định số 1016/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Charm & Ci. 23
10/05/2011 Quyết định số 1027/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 25
11/05/2011 Quyết định số 1056/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo hè tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2011. 27
11/05/2011 Quyết định số 1064/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. 29
12/05/2011 Quyết định số 1066/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: sửa chữa, chống thấm và sơn lại nhà phía trước Sở Ngoại vụ. 48
16/05/2011 Quyết định số 1077/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí vận hành mạng quan trắc nước Côn Đảo theo Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 52
20/05/2011 Quyết định số 1122/QĐ-UBND về việc quy định về thời gian và trình tự lập, gửi thẩm định, thông báo quyết toán vốn đầu tư. 55
20/05/2011 Quyết định số 1135/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hệ thống cấp nước khu trung tâm Côn Đảo (giai đoạn 2). 57
15,280,685 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner