"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2011 Ngày 28 tháng 5 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08/04/2011 Chỉ thị số 09/2011/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
31/03/2011 Quyết định số 708/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch của Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ. 08
31/03/2011 Quyết định số 709/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ. 13
31/03/2011 Quyết định số 711/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ. 17
31/03/2011 Quyết định số 713/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch của Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ. 25
16/05/2011 Quyết định số 1078/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường. 29
17/05/2011 Quyết định số 1080/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí trợ cấp Tết Tân Mão năm 2011 các huyện, thị, thành phố. 31
18/05/2011 Quyết định số 1099/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch cung cấp điện tháng 5 năm 2011. 33
20/05/2011 Quyết định số 1127/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí chuẩn bị đầu tư công trình: xây dựng hệ thống kênh tiêu Bàu So, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 39
20/05/2011 Quyết định số 1136/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án: đường Hàng Điều (đoạn từ 51B đến 3/2), phường 11, thành phố Vũng Tàu. 42
20/05/2011 Quyết định số 1141/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trạm kiểm soát Biên phòng Gò Dầu. 46
20/05/2011 Quyết định số 1150/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cảng thủy nội địa Phước Hòa, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 52
24/05/2011 Quyết định số 1160/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bái Tử Long - Hồ Tràm tại rừng phòng hộ xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 55
26/05/2011 Quyết định số 1175/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2011. 59
15,280,743 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner