"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2011 Ngày 18 tháng 6 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10/06/2011 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 cho dự án Nhà Bảo tàng thuộc khu di tích lịch sử Côn Đảo. 03
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
07/06/2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế Quản lý đô thị và quản lý một số trục đường chính của các xã trên địa bàn huyện Long Điền. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09/05/2011 Quyết định số 1015/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền thuê đất dự án: khu du lịch truyền thống Nghề Biển, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. 36
10/05/2011 Quyết định số 1028/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền thuê đất dự án: trạm xăng đầu Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 38
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08/06/2011 Quyết định số 1242/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: Trung tâm Diễn giải Tài nguyên Môi trường Vườn Quốc gia Côn Đảo. 40
08/06/2011 Quyết định số 1261/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch năm 2011 chương trình bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 44
08/06/2011 Quyết định số 1262/QĐ-UBND về việc phê duyệt miễn thu thủy lợi phí vụ Đông Xuân 2009 – 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 46
10/06/2011 Quyết định số 1286/QĐ-UBND xây dựng nhà làm việc trung tâm sản xuất chương trình Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 48
13/06/2011 Quyết định số 1297/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chủ nhiệm thị xã Bà Rịa văn hóa. 53
14/06/2011 Quyết định số 1299/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 56
15/06/2011 Quyết định số 1313/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 3 Điều 1 Quyết định số 42/QĐ-UBND 06 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập quy hoạch phát triển du lịch huyện Côn Đảo đến năm 2020. 59
15,246,662 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner