"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27           Năm 2011 Ngày 24 tháng 6 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/06/2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại quy định về cấp nhà, hạng nhà, giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
16/06/2011 Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND về nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, ban hành văn bản và tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản. 06
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16/06/2011 Quyết định số 1314/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 10
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14/06/2011 Quyết định số 1301/QĐ-UBND về việc bổ sung thành viên Ban Biên tập Trang thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên mạng Internet. 43
14/06/2011 Quyết định số 1302/QĐ-UBND về việc xác lập sở hữu toàn dân Trường Tiểu học Phước Tỉnh 2, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 44
15/06/2011 Quyết định số 1310/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học bán trú Long Hương, thị xã Bà Rịa. 45
15/06/2011 Quyết định số 1311/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Điện Biên, phường Long Toàn, thị xã Bà Rịa. 50
15/06/2011 Quyết định số 1312/QĐ-UBND về việc xác lập sở hữu toàn dân Trường Mẫu giáo Hoàng Oanh, phường Phước Nguyên, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 55
17/06/2011 Quyết định số 1339/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật: dự án đổi mới và phát triển dạy nghề của Trường Cao đẳng Nghề tỉnh. 56
15,245,873 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner