"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28           Năm 2011 Ngày 02 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28/06/2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 04
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
20/06/2011 Quyết định số 1345/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu trang bị trống, kèn, trang phục nghi thức đội của Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu theo hình thức chào hàng cạnh tranh. 06
20/06/2011 Quyết định số 1362/QĐ-UBND về việc xác lập sở hữu toàn dân Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, ấp Láng Cát, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 08
20/06/2011 Quyết định số 1363/QĐ-UBND về việc xác lập sở hữu toàn dân Trường Mầm non Long Tâm, phường Long Toàn, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 09
20/06/2011 Quyết định số 1364/QĐ-UBND về việc xác lập sở hữu toàn dân Trường Tiểu học Phước Tỉnh 1, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 10
20/06/2011 Quyết định số 1365/QĐ-UBND về việc xác lập sở hữu toàn dân Trụ sở Khu phố 2, số 1297 đường 30/4, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 11
20/06/2011 Quyết định số 1368/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các điểm điều tra, khảo sát xây dựng bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 12
23/06/2011 Quyết định số 1389/QĐ-UBND phê duyệt học phí và chi phí đào tạo nhân viên y tế làm việc tại các trường học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 16
25/06/2011 Quyết định số 1396/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch triển khai đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin - truyền thông tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2015. 18
30/06/2011 Quyết định số 1418/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2. Hạng mục: xây lắp hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ (gói thầu số 2). 30
30/06/2011 Quyết định số 1419/QĐ-UBND ban hành một số định mức chi phục vụ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 35
30/06/2011 Quyết định số 1423/QĐ-UBND về việc giao định suất hưởng chế độ ưu đãi đối với công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 39
30/06/2011 Quyết định số 1427/QĐ-UBND phê duyệt các khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2015. 47
30/06/2011 Quyết định số 1429/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: hạ tầng kỹ thuật 4,07 ha khu nhà ở phục vụ đền bù giải tỏa và nhà ở cho người có thu nhập thấp tại Quốc lộ 51B, phường 10, thành phố Vũng Tàu. 49
30/06/2011 Quyết định số 1434/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Trạm kiểm soát Biên phòng Gò Dầu. 58
15,280,705 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner