"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30           Năm 2011 Ngày 16 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
13/07/2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ban hành quy định xử lý vi phạm trật tự xây dựng, san lấp trái phép trên địa bàn thị xã Bà Rịa. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
30/05/2011 Quyết định số 1180/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án: sữa chữa nâng cấp trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ. 11
30/06/2011 Quyết định số 1428/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án: đường vành đai khu tái định cư Bến Đình, phường 6, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 15
06/07/2011 Quyết định số 1482/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sửa chữa và bảo dưỡng mặt đường trục chính Long Sơn, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, lý trình: Km2+000÷Km9+000. 22
06/07/2011 Quyết định số 1485/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế dự toán trồng rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng và bảo vệ rừng của Vườn Quốc Gia Côn Đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2011. 25
06/07/2011 Quyết định số 1486/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế dự toán trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng của Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2011. 28
06/07/2011 Quyết định số 1487/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế dự toán trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2011. 32
06/07/2011 Quyết định số 1488/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2011 của đề án phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2009 – 2015. 36
06/07/2011 Quyết định số 1489/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sửa chữa và thảm bê tông nhựa đường Phước Bửu – Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc, lý trình: km4+300÷km9+300. 39
09/07/2011 Quyết định số 1493/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án nâng cao năng lực ngành thú y tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn năm 2011 - 2015. 43
12/07/2011 Quyết định số 1537/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục mua sắm và sửa chữa trường lớp trong nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2011. 46
12/07/2011 Quyết định số 1538/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Hắc Dịch, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành. 48
12/07/2011 Quyết định số 1540/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị dạy học môn học giáo dục quốc phòng cho 28 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. 54
12/07/2011 Quyết định số 1541/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án: mở rộng trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 56
15,246,315 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner