"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31           Năm 2011 Ngày 20 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24/06/2011 Chỉ thị số 11/2011/CT-UBND về việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
20/06/2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND về việc nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 05
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13/06/2011 Quyết định số 1288/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án: sửa chữa chi nhánh trợ giúp pháp lý số 1 huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 11
13/06/2011 Quyết định số 1289/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án: xây dựng 06 phòng học bộ môn Trường Trung học Cơ sở Phước Nguyên, thị xã Bà Rịa. 15
13/06/2011 Quyết định số 1298/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Trường Tiểu học bán trú xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành. 20
14/06/2011 Quyết định số 1300/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án Trường Trung học Cơ sở Kim Dinh, thị xã Bà Rịa. 22
23/06/2011 Quyết định số 1391/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở làm việc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông. 24
24/06/2011 Quyết định số 1404/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án trang bị máy chiếu cho các trường trung học phổ thông thuộc dự án tăng cường năng lực cho các cơ sở trường học. 28
24/06/2011 Quyết định số 1406/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án nhà công vụ giáo viên khu vực Long Hải – Phước Tỉnh, huyện Long Điền. 30
05/07/2011 Quyết định số 1466/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án: đường N6, phường 10, 11, 12, thành phố Vũng Tàu. 34
06/07/2011 Quyết định số 1479/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Đường ven biển Vũng Tàu đi Bình Thuận – bổ sung chi phí quản lý dự án thuộc công trình: xây dựng mới cầu Hồ Đắng. 38
12/07/2011 Quyết định số 1539/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án sửa chữa công trình xây mới nhà chờ thăm nuôi và cải tạo nhà ở đối tượng tại Trung tâm Giáo dục, lao động và dạy nghề. 42
13/07/2011 Quyết định số 1543/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đường ấp Bắc, xã Hòa Long, thị xã Bà Rịa đi thôn Quảng Phú, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức. 45
13/07/2011 Quyết định số 1548/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: sửa chữa, cải tạo khu D Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 52
13/07/2011 Quyết định số 1549/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học Cơ sở Phước Tân, xã Tân Hưng, thị xã Bà Rịa. 56
15,480,239 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner