"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32           Năm 2011 Ngày 24 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18/07/2011 Quyết định số 1553/QĐ-UBND phê duyệt hỗ trợ tiền điện và trợ cấp khó khăn cho hộ nghèo tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2011. 03
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
20/06/2011 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2011 (PCI 2011). 06
15/07/2011 Quyết định số 1551/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đổi mới và phát triển dạy nghề của Trường Cao đẳng Nghề tỉnh. 12
18/07/2011 Quyết định số 1552/QĐ-UBND về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu dân cư 6A để thực hiện dự án khu Resort Sao Mai tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành. 15
19/07/2011 Quyết định số 1592/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng hệ thống pin năng lượng mặt trời cấp điện cho tổ 11 ấp Bàu Chiên, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc. 17
20/07/2011 Quyết định số 1599/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng mới đê Hải Đăng phường 12, thành phố Vũng Tàu. 20
22/07/2011 Quyết định số 1608/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Trường Tiểu học Điện Biên, thị xã Bà Rịa. 24
22/07/2011 Quyết định số 1610/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật: di dời trạm truyền dẫn phát sóng Núi Nhỏ về trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tại thị xã Bà Rịa. 27
22/07/2011 Quyết định số 1613/QĐ-UBND ban hành danh mục nghề và mức chi phí đào tạo cho từng nghề trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 36
22/07/2011 Quyết định số 1614/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015. 40
15,031,352 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner