"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37           Năm 2011 Ngày 05 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25/07/2011 Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ban hành quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 04
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
04/08/2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thị xã ban hành ngày 13 tháng 7 năm 2011. 20
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
22/07/2011 Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND về Việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. 22
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29/07/2011 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 24
26/07/2011 Quyết định số 1636/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất (giao đất không thông qua hình thức đấu giá) dự án: mở rộng dự án khu du lịch Hải Minh (diện tích 7.664,80m2) tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. 28
26/07/2011 Quyết định số 1637/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền thuê đất dự án Trung tâm Metro Cash & Carry Việt Nam (giai đoạn 1) tại phường 11, thành phố Vũng Tàu. 30
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
22/07/2011 Quyết định số 1609/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường Tiểu học bán trú Long Hương, thị xã Bà Rịa. 32
25/07/2011 Quyết định số 1619/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu phần công việc còn lại chưa thực hiện của dự án nâng cấp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2 và phường 3, thành phố Vũng Tàu. 35
25/07/2011 Quyết định số 1620/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình bảo dưỡng mặt đường Tỉnh lộ 44A, lý trình: Km0+00÷Km4+00. 38
25/07/2011 Quyết định số 1621/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đông Xuyên, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Công trình: hệ thống chiếu sáng đường số 06 khu công nghiệp Đông Xuyên. 41
25/07/2011 Quyết định số 1622/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Phước Thắng, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 45
25/07/2011 Quyết định số 1623/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: cải tạo, nâng cấp bến xe khách thành phố Vũng Tàu (phần vốn ngân sách tỉnh đầu tư). 48
25/07/2011 Quyết định số 1628/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu tập thể “ Muối chợ Bến – Long Điền”. 51
25/07/2011 Quyết định số 1635/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án trang bị máy phát điện cho 2 trường trung học phổ thông thuộc dự án tăng cường năng lực đào tạo các cơ sở giáo dục. 55
27/07/2011 Quyết định số 1641/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung gói thầu xây lắp số 09B thuộc dự án nâng cấp đường Ngô Quyền, phường 10, thành phố Vũng Tàu. 57
27/07/2011 Quyết định số 1648/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công an tỉnh tại thị xã Bà Rịa. 59
15,246,327 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner