"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 38           Năm 2011 Ngày 07 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
22/07/2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 6 tháng cuối năm 2011. 04
22/07/2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND phê chuẩn quy định nội dung chi, mức chi các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật mang tính thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 09
22/07/2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 10
22/07/2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND quy định mức thu phí giữ xe trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 14
22/07/2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 16
22/07/2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ban hành định mức khoán chi hành chính ngân sách các xã, phường, thị trấn và khoán chi hoạt động tại thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 17
22/07/2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 18
22/07/2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND quy định một số chế độ, định mức chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 20
22/07/2011 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí về đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 31
22/07/2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND phê chuẩn định mức hỗ trợ “Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 33
22/07/2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015. 35
22/07/2011 Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án “Tăng cường thực hiện công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011 – 2015”. 37
22/07/2011 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND quy định tỷ lệ phí đấu giá trích để lại cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản. 38
22/07/2011 Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND phê duyệt biên chế công chức năm 2011 trong các cơ quan, tổ chức hành chính. 39
22/07/2011 Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2012. 41
22/07/2011 Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND thành lập tổ chức tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. 42
22/07/2011 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, ấp, khu phố. 44
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
26/07/2011 Quyết định số 1638/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ chi tiết chương trình xúc tiến thương mại năm 2011 do Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện. 47
28/07/2011 Quyết định số 1652/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án nhỏ ''Tăng cường năng lực quản lý bảo tồn đa dạng sinh học cho cán bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu và khuyến khích cộng đồng địa phương tham gia các hoạt động bảo tồn'' do Quỹ bảo tồn rừng đặc dụng Việt Nam tài trợ. 53
29/07/2011 Quyết định số 1656/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và An toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. 55
29/07/2011 Quyết định số 1674/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí chi tổ chức và trợ cấp Tết Tân Mão năm 2011 cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 57
02/08/2011 Quyết định số 1680/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án: quy hoạch chi tiết 1/500 vườn sưu tập thực vật thuộc Vườn Quốc Gia Côn Đảo. 58
15,501,916 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner