"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39           Năm 2011 Ngày 10 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
01/08/2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2010. 03
01/08/2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản - sự nghiệp kinh tế 6 tháng cuối năm 2011, danh mục dự án đầu tư năm 2012. 06
01/08/2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực thi pháp luật 6 tháng cuối năm 2011. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04/08/2011 Quyết định số 1698/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất dự án: cây xăng Mỹ Xuân, huyện Tân Thành của Công ty xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu. 29
04/08/2011 Quyết định số 1699/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền thuê đất dự án nhà xưởng của Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Phát triển Đô thị huyện Long Điền tại xã An Nhứt, huyện Long Điền. 31
04/08/2011 Quyết định số 1701/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền thuê đất dự án trụ sở Văn phòng Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Phát triển Đô thị huyện Long Điền tại số 148 Mạc Thanh Đạm, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. 33
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
02/07/2011 Quyết định số 1678/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án nâng cấp, mở rộng Trường Trung học Cơ sở Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc. 35
28/07/2011 Quyết định số 1651/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ cho các đơn vị cấp tỉnh. 37
15,480,444 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner