"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 53           Năm 2011 Ngày 06 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09/08/2011 Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND về việc bổ sung điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2011. 03
18/08/2011 Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2011. 19
18/08/2011 Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 37
18/08/2011 Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ban hành định mức khoán chi hành chính ngân sách các xã, phường, thị trấn và khoán chi hoạt động tại thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 45
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04/08/2011 Quyết định số 1713/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Vạn Hạnh tại xã Bưng Riềng và Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 47
05/08/2011 Quyết định số 1725/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Trường trung học Cơ sở Phước Tân, xã Tân Hưng, thị xã Bà Rịa. 57
15,280,799 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner