"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 55 + 56           Năm 2011 Ngày 11 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26/08/2011 Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phí đấu giá tài sản trích để lại cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08/08/2011 Quyết định số 1726/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng Công chứng (Đối với Văn phòng Công chứng do một công chứng viên thành lập). 05
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04/08/2011 Quyết định số 1714/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Cờ Vua thế giới tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 07
05/08/2011 Quyết định số 1722/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình tràn xả lũ và kênh tưới bờ trái đập dâng Sông Ray, huyện Xuyên Mộc. 15
17/08/2011 Quyết định số 1770/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Châu Đức thuộc Khu công nghiệp - đô thị Châu Đức, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 19
23/08/2011 Quyết định số 1831/QĐ-UBND về việc công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 22
23/08/2011 Quyết định số 1832/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 42
15,480,408 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner