"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 57           Năm 2011 Ngày 17 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09/08/2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ban hành chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2011-2015 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
23/08/2011 Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND quy định nội dung chi, mức chi các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật mang tính thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 16
23/08/2011 Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 26
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
08/09/2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn thị xã Bà Rịa. 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05/09/2011 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng cuối năm 2011. 47
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
24/08/2011 Quyết định số 1841/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2011 của dự án nâng cao năng lực ngành thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2015. 54
24/08/2011 Quyết định số 1846/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng nhà làm việc Trung tâm sản xuất chương trình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 57
15,553,424 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner