"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 58           Năm 2011 Ngày 20 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23/08/2011 Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ban hành quy định mức thu phí giữ xe trên địa bàn hành Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
08/09/2011 Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND về việc ban hành mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 06
12/09/2011 Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 08
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
11/08/2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND công nhận quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an huyện (Cảnh sát Môi trường) và lực lượng Kiểm lâm trong công tác phòng ngừa, điểu tra và xử lý ví phạm về bảo vệ rừng và bảo tổn thiên nhiên trên địa bàn huyện Long Điền. 10
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
16/08/2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ban hành quy định tạm thời mức thu phí nền mộ và mức thu phí dịch vụ nghĩa trang đối với nghĩa trang huyện Tân Thành. 16
16/08/2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý nghĩa trang huyện Tân Thành. 22
30/08/2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2010 của huyện Tân Thành. 30
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10/08/2011 Quyết định số 1733/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án: Nạo vét kênh Bến Đình thành phố Vũng Tàu. Khoản mục chi phí: chi phí chuẩn bị đầu tư. 32
19/08/2011 Quyết định số 1790/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Mua sắm thêm tài sản phục vụ tại bộ phận một cửa ở các xã, thị trấn thuộc huyện Tân Thành. 35
22/08/2011 Quyết định số 1800/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trường Trung học Cơ sở Phước Tỉnh 2, huyện Long Điền. Hạng mục: Đường dây trung thế và trạm biến áp 3 pha 100KVA 22/0.4kV). 39
24/08/2011 Quyết định số 1858/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đất Đỏ đến năm 2020 (Điều chỉnh quy hoạch đã phê duyệt theo Quyết định số 2763/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2006). 43
13/09/2011 Quyết định số 1980/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 59
15,280,669 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner