"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 59           Năm 2011 Ngày 24 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30/08/2011 Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục giai đoạn 2011 – 2015” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03
31/08/2011 Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về giai đoạn 2011 – 2015” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 17
31/08/2011 Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND về việc nâng chế độ trợ cấp cho đối tượng đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội , Nhà xã hội tại huyện Đất Đỏ và Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề. 30
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
11/08/2011 Quyết định số 1737/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản B – Điều 1 Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu thực hiện kế hoạch phòng chống bệnh heo tai xanh năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 35
11/08/2011 Quyết định số 1738/QĐ-UBND việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, các gói thầu: mua thức ăn, vaccin và thuốc thú y chăn nuôi năm 2011 của trại giống gà thả vườn. 37
11/08/2011 Quyết định số 1739/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, các gói thầu: mua thức ăn, vaccin và thuốc thú y chăn nuôi năm 2011 của trại chăn nuôi gà Phước Cơ. 39
11/08/2011 Quyết định số 1740/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, các gói thầu: mua thức ăn, vaccin và thuốc thú y chăn nuôi năm 2011 của trại heo giống Hòa Long. 41
11/08/2011 Quyết định số 1741/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lắp đặt đồng hồ nước cho 5000 hộ dân nông thôn. 43
22/08/2011 Quyết định số 1809/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: xây dựng 02 trạm quản lý bảo vệ rừng số 3 và số 6 Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu. 45
22/08/2011 Quyết định số 1810/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: xử lý tổ mối các công trình thủy lợi năm 2010. 49
22/08/2011 Quyết định số 1811/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: sửa chữa kho vật tư bảo vệ thực vật của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 53
22/08/2011 Quyết định số 1812/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: sửa chữa, thay mới các cửa cống trên đê Chu Hải, huyện Tân Thành. 57
15,538,485 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner