"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 60           Năm 2011 Ngày 28 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19/09/2011 Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên và môi trường công trình hồ chứa nước Sông Ray trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
20/09/2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Đất Đỏ. 13
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
23/08/2011 Quyết định số 1836/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư hoàn chỉnh Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 22
30/08/2011 Quyết định số 1887/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND tỉnh về việc phê chuẩn Đề án “Tăng cường thực hiện công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2015”. 26
20/09/2011 Quyết định số 2052/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch chi tiết ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2011. 31
15,246,290 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner