"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 61 + 62           Năm 2011 Ngày 30 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19/09/2011 Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung Điều 2 Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân. 03
19/09/2011 Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND về việc quy định giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 05
19/09/2011 Quyết định số 56/2011/QĐ-UBND ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 08
27/09/2011 Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020, xét đến năm 2025. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/09/2011 Quyết định số 2055/QĐ-UBND về việc quy định tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức, Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc quản lý nhà nước về công tác dân tộc. 35
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
10/08/2011 Quyết định số 1734/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình đường và cầu từ Gò Găng sang Long Sơn thành phố Vũng Tàu. 37
26/09/2011 Quyết định số 2117/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 40
15,280,844 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner