"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 63           Năm 2011 Ngày 08 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21/09/2011 Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ban hành quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 02
04/10/2011 Quyết định số 60/2011/QĐ-UBND về việc điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 nguồn vốn ngân sách tỉnh. 28
06/10/2011 Quyết định số 61/2011/QĐ-UBND về việc ban hành định mức hỗ trợ “Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 52
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
09/09/2011 Quyết định số 1955/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công an tỉnh tại thị xã Bà Rịa. 59
15,480,356 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner