"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 64           Năm 2011 Ngày 12 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10/10/2011 Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30/09/2011 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp thực thi nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân huyện, phường thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân. 08
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
31/08/2011 Quyết định số 1898/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non xã Xà Bang, huyện Châu Đức. 11
31/08/2011 Quyết định số 1899/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học Cơ sở Xà Bang, huyện Châu Đức. 15
01/09/2011 Quyết định số 1905/QĐ-UBND về việc xác lập sở hữu toàn dân Trung tâm Văn hóa phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 20
01/09/2011 Quyết định số 1906/QĐ-UBND về việc xác lập sở hữu toàn dân Trường Mẫu giáo Phước Thắng, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 21
05/09/2011 Quyết định số 1914/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Trường Tiểu học bán trú Long Hải, huyện Long Điền. 22
06/09/2011 Quyết định số 1917/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khu bán trú Trường Tiểu học Trần Văn Thượng, xã Long Phước, thị xã Bà Rịa. 26
06/09/2011 Quyết định số 1918/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án sửa chữa Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tân Thành, huyện Tân Thành. 30
08/09/2011 Quyết định số 1945/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non xã Tân Hải, huyện Tân Thành. 33
19/09/2011 Quyết định số 2034/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Trường Tiểu học Phước Tỉnh 1, huyện Long Điền. 37
21/09/2011 Quyết định số 2065/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số hạng mục đầu tư xây dựng công trình Trung tâm ứng dựng khoa học và công nghệ kết hợp Trung tâm tin học và thông tin khoa học công nghệ. 41
26/09/2011 Quyết định số 2116/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án khu bán trú Trường Tiểu học Trần Văn Thượng, xã Long Phước thị xã Bà Rịa. 43
28/09/2011 Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Trường Mẫu giáo xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. 47
28/09/2011 Quyết định số 2139/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án Trường Tiểu học Long Sơn, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. 52
04/10/2011 Quyết định số 2197/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình bảo vệ bờ biển Bến Lội. 54
06/10/2011 Quyết định số 2220/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình chợ xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc. 58
15,538,438 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner