"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 65           Năm 2011 Ngày 19 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
14/10/2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện chế độ hỗ trợ, khuyến khích giáo viên, học sinh để nâng cao chất lượng ''dạy và học'' theo Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân thị xã Bà Rịa. 03
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
18/10/2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ban hành quy chế sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin, mạng cục bộ, mạng toàn cầu và phần mềm quản lý hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ và tại Ủy ban nhân dân cấp xã trực thuộc. 05
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
17/10/2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin, mạng Lan, Internet và phần mềm quản lý hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Tân Thành và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 17
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
06/09/2011 Quyết định số 1919/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. 27
07/09/2011 Quyết định số 1933/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm trang thiết bị phòng học ngoại ngữ thuộc dự án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. 30
07/09/2011 Quyết định số 1934/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Châu Thành, thị xã Bà Rịa. 32
07/09/2011 Quyết định số 1935/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Dương Bạch Mai, huyện Đất Đỏ. 35
12/09/2011 Quyết định số 1978/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án di dời trạm truyền dẫn – phát sóng Núi Nhỏ về trụ sở Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tại thị xã Bà Rịa. 38
28/09/2011 Quyết định số 2137/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Trường Tiểu học Hắc Dịch, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành. 41
06/10/2011 Quyết định số 2212/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non xã Tân Hòa, huyện Tân Thành. 44
06/10/2011 Quyết định số 2213/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non xã Tân Phước, huyện Tân Thành. 48
06/10/2011 Quyết định số 2214/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Phước Hải 3, huyện Đất Đỏ. 52
06/10/2011 Quyết định số 2216/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp Trường Trung học Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 57
15,538,497 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner