"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 66           Năm 2011 Ngày 24 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19/10/2011 Quyết định số 64/2011/QĐ-UBND bổ sung Điều 1 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với Ban bảo vệ dân phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
19/10/2011 Quyết định số 65/2011/QĐ-UBND bổ sung Điều 1 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 04
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
12/10/2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 09 tháng năm 2011. 05
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
09/09/2011 Quyết định số 1951/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án: đường quy hoạch D20 – phường 12 – thành phố Vũng Tàu. 25
09/09/2011 Quyết định số 1952/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: Trường Tiểu học An Nhứt, huyện Long Điền. (Hạng mục: trạm biến áp 1 pha 50kVA 12,7/0,23kV). 29
09/09/2011 Quyết định số 1953/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư Dự án: Đường Hàng Điều 4 – phường 11 – thành phố Vũng Tàu. 32
09/09/2011 Quyết định số 1954/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư Dự án: Đường quy hoạch D23 – phường 12 – thành phố Vũng Tàu. 36
09/09/2011 Quyết định số 1956/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 2 dự án đường và cầu từ Gò Găng sang Long Sơn (đoạn nối ra đường Láng Cát - Long Sơn). 40
09/09/2011 Quyết định số 1957/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải đoạn 8 (Km17+271,13 – Km18+100). 44
09/09/2011 Quyết định số 1958/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tong mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình đường quy hoạch số 2 (giai đoạn 1), thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. 48
21/09/2011 Quyết định số 2068/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí chuẩn bị đầu tư công trình: xây dựng nhà quản lý hồ chứa nước Núi Nhan, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 50
22/09/2011 Quyết định số 2100/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đường ven núi Minh Đạm đoạn từ Tỉnh lộ 44A giáp khu du lịch Thùy Dương đến ngã ba Long Phù, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. 52
22/09/2011 Quyết định số 2101/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: Sửa chữa nhà quản lý công trình hồ Suối Giàu. 56
22/09/2011 Quyết định số 2102/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: Xây dựng chuồng heo nọc tại trại heo giống Hòa Long. 59
22/09/2011 Quyết định số 2103/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư đợt đầu đô thi mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 63
15,280,788 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner