"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 79           Năm 2011 Ngày 28 tháng 11 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14/11/2011 Quyết định số 68/2011/QĐ-UBND về việc quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về đường đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
16/11/2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. 07
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
09/11/2011 Quyết định số 2593/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án sửa chữa tu bổ, chống xuống cấp di tích Trại 5 thuộc khu di tích Côn Đảo. 16
11/11/2011 Quyết định số 2607/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công an tỉnh tại thị xã Bà Rịa. 18
21/11/2011 Quyết định số 2649/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Long Sơn, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. 20
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
19/10/2011 Quyết định số 11319/QĐ-UBND về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2010. 22
15,246,195 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner