"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 82 + 83           Năm 2011 Ngày 08 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
21/11/2011 Quyết định số 2661/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
30/11/2011 Quyết định số 2699/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống dịch tay – chân - miệng. 96
02/12/2011 Quyết định số 2725/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm học 2011-2012 cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Long Điền. 98
02/12/2011 Quyết định số 2742/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2020. 101
02/12/2011 Quyết định số 2747/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 104
02/12/2011 Quyết định số 2748/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi phục vụ Đông Xuân năm 2011-2012. 106
15,246,331 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner