"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2012 Ngày 12 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
06/12/2011 Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND ban hành nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V (nhiệm kỳ 2011 - 2016). 04
08/12/2011 Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 08
08/12/2011 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 16
08/12/2011 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2012. 23
08/12/2011 Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010. 27
08/12/2011 Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND về phê chuẩn bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 29
08/12/2011 Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND về việc phê duyệt “Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020”. 31
08/12/2011 Nghị quyết số 42/2011/NQ-HĐND về việc Phê duyệt khung “chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả an toàn trên địa bàn tỉnh năm 2011 đến 2015”. 32
08/12/2011 Nghị quyết số 43/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn đề án “Phát triển nguồn nhân lực thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 – 2015”. 34
08/12/2011 Nghị quyết số 44/2011/NQ-HĐND về việc phê duyệt Đề án “Sữa học đường cho trẻ trong các trường mầm non và trẻ 3 – 5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng giai đoạn 2012 – 2016”. 35
08/12/2011 Nghị quyết số 45/2011/NQ-HĐND về việc phê duyệt nâng mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng cho học sinh khuyết tật tại Trường Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Hữu Nghị và Trường Nuôi dạy trẻ Khuyết tật. 37
08/12/2011 Nghị quyết số 46/2011/NQ-HĐND về việc phê duyệt “nội dung và mức hỗ trợ đối với giáo viên, học sinh Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn”. 39
08/12/2011 Nghị quyết số 47/2011/NQ-HĐND về việc hỗ trợ chi phí cho cán bộ, công chức, viên chức đi làm việc từ thành phố Vũng Tàu đến Trung tâm hành chính – Chính trị tỉnh tại thị xã Bà Rịa. 40
08/12/2011 Nghị quyết số 48/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành. 42
08/12/2011 Nghị quyết số 49/2011/NQ-HĐND về việc giao biên chế và hợp đồng lao động năm 2012 cho các Hội đặc thù tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 44
08/12/2011 Nghị quyết số 50/2011/NQ-HĐND về việc phê duyệt biên chế công chức năm 2012 trong cơ quan, tổ chức hành chính. 46
08/12/2011 Nghị quyết số 51/2011/NQ-HĐND về việc phê duyệt đề án nâng cấp thị xã Bà Rịa trở thành thành phố Bà Rịa trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 48
08/12/2011 Nghị quyết số 52/2011/NQ-HĐND về việc chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012. 50
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
02/12/2011 Quyết định số 2726/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm học 2011-2012 cho sự nghiệp giáo dục đào tạo huyện Đất Đỏ. 52
02/12/2011 Quyết định số 2727/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm học 2011-2012 cho sự nghiệp giáo dục đào tạo thị xã Bà Rịa. 55
02/12/2011 Quyết định số 2728/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm học 2011-2012 cho sự nghiệp giáo dục đào tạo huyện Tân Thành. 58
15,065,955 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner