"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2012 Ngày 16 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02/12/2011 Chỉ thị số 21/2011/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
08/12/2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà ở công vụ của huyện Côn Đảo. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29/11/2011 Quyết định số 2696/QĐ-UBND phê duyệt sửa đổi, bổ sung dự án 4 của Kế hoạch theo Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch hành động bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn tỉnh. 18
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16/11/2011 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012. 51
27/12/2011 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác vệ sinh trường học trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 54
02/12/2011 Quyết định số 2741/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu: triển khai các ứng dụng (tích hợp dữ liệu chuyên ngành) tại Sở Công thương và các đơn vị trực thuộc năm 2011. 58
15,065,482 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner