"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2012 Ngày 20 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16/12/2011 Chỉ thị số 22/2011/CT-UBND về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
21/12/2011 Chỉ thị số 23/2011/CT-UBND về việc triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 08
15/12/2011 Quyết định số 70/2011/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 nguồn vốn ngân sách tỉnh. 11
19/12/2011 Quyết định số 72/2011/QĐ-UBND ban hành quy chế hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tiền sử dụng đất của từng lần phát sinh khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 37
21/12/2011 Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 42
21/12/2011 Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 45
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05/12/2011 Quyết định số 2752/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án hỗ trợ chăm sóc mắt tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do tổ chức ICEE tài trợ. 51
27/12/2011 Quyết định số 2984/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án ''Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với ngành công nghiệp và khối tòa nhà, khách sạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu''. 53
15,065,566 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner