"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10 + 11           Năm 2012 Ngày 26 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
28/12/2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát huy dân chủ và thực thi pháp luật năm 2012. 02
28/12/2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ đầu tư, xây dựng cơ bản và sự nghiệp kinh tế năm 2012. 08
28/12/2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2012. 22
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
30/12/2011 Quyết định số 3091/QĐ-UBND ban hành các đề án thuộc dự án nâng cao chất lượng giống nòi giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 27
15,065,660 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner