"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2012 Ngày 10 tháng 2 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30/12/2011 Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ban hành quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
30/12/2011 Quyết định số 76/2011/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 nguồn vốn ngân sách tỉnh. 18
14/01/2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND về việc nâng mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng cho học sinh khuyết tật tại Trường khiếm thị Hữu Nghị và Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật. 32
17/01/2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ đối với giáo viên, học sinh Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. 34
17/01/2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND về việc ban hành đề án ''Sữa học đường cho trẻ trong các trường mầm non và trẻ 3 - 5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng giai đoạn 2012 - 2016''. 37
17/01/2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015. 40
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
09/01/2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2012 trên địa bàn huyện Long Điền. 42
13/01/2012 Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiện vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách năm 2012. 48
03/02/2012 Chỉ thị số 03/2012/CT-UBND về việc triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Long Điền. 55
07/02/2012 Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012. 58
15,038,629 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner