"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2012 Ngày 15 tháng 2 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
07/02/2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. 03
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
09/01/2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Điền lần thứ X, nhiệm kỳ 2011 - 2015. 05
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
06/01/2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Tân Thành. 40
17/01/2012 Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2012. 45
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
09/01/2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012. 50
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11/01/2012 Quyết định số 74/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2012. 58
08/02/2012 Quyết định số 211/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ thực hiện chương trình xúc tiến thương mại năm 2012 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 119
15,038,891 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner