"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2012 Ngày 25 tháng 2 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23/02/2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
08/02/2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện Đất Đỏ. 08
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
16/02/2012 Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2012 trên địa bàn Vũng Tàu. 17
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11/01/2012 Quyết định số 75/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2010. 22
18/01/2012 Quyết định số 132/QĐ-UBND ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 105
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
09/01/2012 Quyết định số 43/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 119
15,065,496 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner