"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2012 Ngày 09 tháng 3 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04/01/2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
10/02/2012 Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND về việc tăng cường quản lý đất lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 09
05/03/2012 Chỉ thị số 05/2012/CT-UBND về việc tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 11
06/03/2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 14
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01/03/2012 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc triển khai thực hiện các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 16
02/02/2012 Quyết định số 197/QĐ-UBND phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư năm 2012 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 23
15,065,677 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner