"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2012 Ngày 08 tháng 5 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27/03/2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND điều chỉnh nội dung trong Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đề án 'Sữa học đường cho trẻ trong các trường mầm non và trẻ 3 - 5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng giai đoạn 2012 - 2016''. 03
09/04/2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo. 05
10/04/2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND về việc quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 08
04/05/2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc sửa đổi bổ sung Điều 2 Quyết đinh số 54/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân. 13
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
26/03/2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm bảo trợ trẻ em Long Hải. 15
18/04/2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ban hành chương trình hành động xây dựng nông thôn mới huyện Long Điền giai đoạn 2011- 2015 và định hướng đến năm 2020. 23
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
20/03/2012 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 35
10/04/2012 Quyết định số 705/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 38
15,065,741 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner