"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2012 Ngày 02 tháng 6 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04/05/2012 Chỉ thị số 08/2012/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
02/05/2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012. 08
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
03/05/2012 Quyết định số 103/2012/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh huyện Xuyên Mộc. 17
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02/05/2012 Quyết định số 806/QĐ-UBND ban hành chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2012. 22
07/05/2012 Quyết định số 823/QĐ-UBND về việc cứu trợ thiệt hại do hậu quả của cơn bão số 1 năm 2012. 37
08/05/2012 Quyết định số 833/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo chuẩn tỉnh năm 2012. 40
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27/04/2012 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc triển khai thực hiện các biện pháp đẩy mạnh hoạt động thương mại - dịch vụ năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 43
07/05/2012 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tổ chức các hoạt động của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 50
28/05/2012 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. 53
31/05/2012 Chỉ thị số 12/CT-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 56
15,038,965 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner