"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2012 Ngày 08 tháng 6 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06/06/2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ban hành quy định trách nhiệm của Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trái phép gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
30/05/2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý, sử dụng nhà ở công vụ của huyện Côn Đảo ban hành kèm theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo. 11
31/05/2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế, xây dựng cơ bản phân cấp năm 2012. 13
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
31/05/2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp. 21
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
31/05/2012 Quyết định số 1051/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 31
15,065,547 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner