"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30           Năm 2012 Ngày 28 tháng 6 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10/02/2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành đề án “Phát triển nguồn nhân lực thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 – 2015”. 03
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
05/06/2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý nhà, đất tái định cư trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 28
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
11/06/2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Long Điền. 38
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
21/05/2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Tân Thành. 45
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04/06/2012 Quyết định số 1065/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động Thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 50
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29/05/2012 Quyết định số 1041/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch tập huấn, triển khai sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 59
15,065,949 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner