"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37 + 38           Năm 2012 Ngày 09 tháng 9 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17/07/2012 Chỉ thị số 14/2012/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. 03
17/07/2012 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 08
25/07/2012 Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2012-2020. 21
31/07/2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND điều chỉnh định mức phân bổ chi quản lý hành chính. 30
31/07/2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2012. 32
20/08/2012 Quyết định số 27A/2012/QĐ-UBND về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 49
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09/07/2012 Quyết định số 318/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo năm 2012. 51
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13/08/2012 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 54
17/08/2012 Quyết định số 1595/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 60
22/08/2012 Quyết định số 1666/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 74
15,031,696 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner