"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 43 + 44           Năm 2012 Ngày 10 tháng 10 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16/07/2012 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về hoạt động của Quỹ phát triển nhà ở xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
31/07/2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên tham gia trực buổi trưa tại các trường mầm non công lập có tổ chức lớp bán trú học 02 buổi/ngày trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 07
06/08/2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020. 10
09/10/2012 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 23
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
23/07/2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành quy định phối hợp thực hiện 02 thủ tục hành chính kết hợp liên thông tại bộ phận một cửa cấp xã về đăng ký khai sinh, nhập hộ khẩu, đăng ký và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa hộ khẩu. 31
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
30/07/2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về việc quy định Hội có tính chất đặc thù huyện Côn Đảo. 41
30/07/2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2011. 43
30/07/2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản - sự nghiệp kinh tế 6 tháng đầu năm 2012 và điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản - sự nghiệp kinh tế 6 tháng cuối năm 2012. 46
30/07/2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thu - chi ngân sách nhà nước, thực thi pháp luật 6 tháng cuối năm 2012. 58
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
19/09/2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012. 62
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
11/07/2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Xuyên Mộc. 64
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13/09/2012 Quyết định số 1907/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 74
15,038,940 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner