"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 45 + 46           Năm 2012 Ngày 25 tháng 10 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
02/07/2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đất Đỏ. 03
14/08/2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đất Đỏ. 11
22/08/2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đất Đỏ. 20
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
07/06/2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Thành. 28
27/06/2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chí và thang điểm thi đua khối cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và khối xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Thành. 39
04/07/2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông Tin. 49
20/08/2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND về việc điều chỉnh và bổ sung dự toán chi quản lý hành chính của các cơ quan đảng, đoàn thể, nhà nước, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn năm 2012. 59
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
23/10/2012 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013. 64
11/10/2012 Quyết định số 2155/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 67
15,065,531 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner