"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 47 + 48           Năm 2012 Ngày 28 tháng 10 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
12/10/2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012. 04
26/10/2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế, xây dựng cơ bản phân cấp năm 2012. 06
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
20/07/2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2012 của thành phố Vũng Tàu. 19
20/07/2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn mức hỗ trợ tạm thời chế độ thù lao một số chức danh Hội hoạt động trong phạm vi thành phố Vũng Tàu. 24
20/07/2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về việc thông qua đề án đổi tên phường 6 thành phường Thắng Nhì. 25
20/07/2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về việc thông qua đề án phân loại phường 10, phường 11 từ phường loại 2 thành phường loại 1. 26
20/07/2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về việc thông qua đề án thành lập phường Long Sơn. 27
20/07/2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về phê duyệt đề án ''Trợ giúp Người khuyết tật thành phố Vũng Tàu, giai đoạn 2011 - 2015''. 28
20/07/2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND nGHỊ QUYẾT Về phê duyệt ''Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi thành phố Vũng Tàu, giai đoạn 2011 - 2015''. 30
15/10/2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về việc thông qua đề án đề nghị công nhận thành phố Vũng Tàu là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 32
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03/08/2012 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 34
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12/06/2012 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc nhiệm vụ khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp công nghiệp. 40
03/08/2012 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường công tác vệ sinh công sở. 42
20/08/2012 Chỉ thị số 19/CT-UBND triển khai một số giải pháp ngăn chặn tình trạng tàu cá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị nước ngoài bắt giữ, xử phạt. 44
12/09/2012 Chỉ thị số 22/CT-UBND về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 48
26/09/2012 Chỉ thị số 26/CT-UBND về việc chuẩn bị hàng hóa, bình ổn thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 52
04/10/2012 Quyết định số 2091/QĐ-UBND qUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 58
11/10/2012 Quyết định số 2154/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 68
11/10/2012 Quyết định số 2156/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 70
15/10/2012 Quyết định số 2170/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 80
15,038,645 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner