"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 49 + 50           Năm 2012 Ngày 03 tháng 11 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03/10/2012 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 02
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
24/07/2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND về việc thu hồi, huỷ bỏ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện Long Điền. 08
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
03/10/2012 Quyết định số 2066/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính mới được ban hành, các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyển giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 09
15,032,075 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner